विपदका कारण क्षति भएका विद्यालयहरूबाट प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

29 March, 2024

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.