लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई

लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई (सचिव)

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.