सीप परिक्षण मूल्याङ्‍‍कनकर्ता (Skill Test Assessor) तालिम सञ्‍चालन सम्बन्धी प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्‍ठान (TITI) को सूचना ।

24 April, 2024

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.