सञ्‍चय कोषको विशेष अर्थिक सुविधाको बारेमा

19 May, 2024

खर्चको फाँटवारी

14 May, 2024

नवउद्यमी युवा प्रतिभा प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागिताका सहभागीको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

2 May, 2024

युवा बैज्ञानिक सम्मेलनमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना ।

25 April, 2024

सीप परिक्षण मूल्याङ्‍‍कनकर्ता (Skill Test Assessor) तालिम सञ्‍चालन सम्बन्धी प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्‍ठान (TITI) को सूचना ।

24 April, 2024

विपदका कारण क्षति भएका विद्यालयहरूबाट प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

29 March, 2024

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

12 March, 2024

प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

17 March, 2024

प्रदेश विकास स्वयसेवकक म्याद थप गरिएको

12 March, 2024

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनय गर्ने सम्बन्धमा ।

21 November, 2080

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.