Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 मनमोहन_प्राविधिक_विश्वविद्यालय_ऐन_२०७६

मनमोहन_प्राविधिक_विश्वविद्यालय_ऐन_२०७६

2 प्रदेश_खेलकूद_ऐन_२०७६

प्रदेश_खेलकूद_ऐन_२०७६

3 सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५

सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५

4 प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धि ऐन, २०७५

प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धि ऐन, २०७५

5 प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य_ऐन_२०७७

प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य_ऐन_२०७७

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.